Gducky

Đặng Mai Việt Hoàng

Bắt đầu chơi rap vào năm 2018 G.Ducky đã có những lúc gặp khó khăn thất bại nhưng anh chưa từng có ý định từ bỏ bộ môn này Gia đình G.Ducky là một gia đình khá gia giáo bố anh làm trong quân đội mẹ là luật sư vậy nên họ cũng có những định hướng cho con m

Albums Nghệ sĩ khác

Jack - J97

Trịnh Trần Phương Tuấn

Đen Vâu

Nguyễn Đức Cường

Hà Anh Tuấn

Hà Anh Tuấn

Sơn Tùng M-TP

Nguyễn Thanh Tùng

Erik

Lê Trung Thành

Sự Kiện mới

We support Ukraine and condemn war. Push Russian government to act against war. Be brave, vocal and show your support to Ukraine. Follow the latest news HERE